Een bouwtechnische keuring is aan te raden bij aan- of verkoop van uw woning. U krijgt door middel van een duidelijk bouwkundig rapport, voorzien van foto’s, inzage in eventuele direct te maken kosten en kosten die op termijn te verwachten zijn.

Als koper heeft u een zogenaamde onderzoeksplicht en als verkoper een informatieplicht van mogelijke gebreken. In beide gevallen voldoet u met deze rapportage aan deze verplichting. Mijn bouwkundige rapporten worden, als erkend en ervaren bouwkundig inspecteur, uiteraard ook door NHG (Nationale Hypotheek Garantie) geaccepteerd. Tevens is bij mij de combinatie van bouwkeuring / taxatierapport mogelijk.

 

Een voorbeeld van een bouwkundig inspectierapport vindt u hieronder als pdf download.

 bouwkundig inspectierapport voorbeeld